Barn som pårørende

Barn som pårørende 

Kurs for helse- og omsorgspersonell i kommunen.

Kurset «Barn som pårørende» er flyttet til plattformen KS-læring. KS-læring er læringsportal for de fleste kommunene i Norge. Det er nødvendig å logge inn for å ta kurset. Innlogging på KS-læring skjer ved å bruke «ID-porten». «ID-porten» er en trygg, nasjonal innloggingsløsning. Hvis din kommune har automatisk innlogging til KS Læring (SSO), kan du også bruke denne.

Når du er logget inn, trykk «Meld meg på» for å starte kurset.