Info

BARN SOM PÅRØRENDE

Dette e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell skal fange opp og bidra til å følge opp barn og søsken av pasienter med alvorlig sykdom, avhengighet eller skade. Det handler også om barn som opplever død i familien. Som helsepersonell i kommunen har du en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging når de er pårørende.

Gjennom barn som pårørende-arbeidet støtter du pasienten som forelder, samtidig som du styrker barn og unges helse- og livskvalitet. Gode felles rutiner for barn som pårørende-arbeidet på arbeidsplassen din er en forutsetning for at du som ansatt skal kunne utvikle din kompetanse.

Om e-læringskurset

E-læringskurset består av fire kapitler. De tre første kapitlene gir en innføring i temaet barn som pårørende. Gjennomgangen belyses ved et eksempel (case) med tilhørende refleksjonsoppgaver. Hvert kapittel avsluttes med en quiz.

Det fjerde kapitlet består av flere eksempler og refleksjonsoppgaver. Du bør sette av 30 minutter for individuell gjennomgang av de første tre kapitlene og 1-2 timer til refleksjon i en gruppe. Du kan reflektere over eksemplene alene, men det beste er å reflektere sammen med andre som også har gått gjennom kurset.

Tilgjengelighet og navigasjon

E-læringskurset er tilgjengelig på PC, nettbrett og mobiltelefon. Du kan navigere i e-læringskurset ved å bruke venstremenyen, eller ved å klikke deg videre nederst på hver side. E-læringskurset har lyd og noen korte animasjoner. Teksten, det vil si manus til animasjonsfilmene kan klikkes frem.

Begrepsavklaring

E-læringskurset benytter begrepet pasient om en person som får helsehjelp eller som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten for å få helsehjelp. I praksis, ute i helsetjenesten blir også andre begreper brukt, f.eks. «bruker».

Til deg som er leder

E-læringskurset kan brukes i kompetansehevingen og utviklingen av ferdigheter hos de ansatte i helse- og omsorgstjenestene. For å oppnå et felles kompetanseløft i tjenesten, anbefales det at du som leder eller daglig ansvarlig sørger for at de ansatte tar e-læringskurset omtrent på samme tid. De ansatte kan f.eks. ta den faglige gjennomgangen hver for seg, hjemme eller på jobb, før man i fellesskap eller gruppevis reflekterer rundt eksemplene. 

 

E-læringskurset er utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

E-læringskurset bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Logo